Adresse:
Firmenname: Gazeta lokalna "Pszowik"
Straße Nummer: ul. Traugutta 210 i
PLZ Ort: 44-370 Pszów (PL)
Telefon: 0048/ 662-578-414
E-Mail: redakcja@e-pszowik.de

Chefredakteur: Leszek Marek Piątkowski
Redaktion: Erwin Rajman,  Marian E. Hickel

Identifikationsnummer: ISSN 1428-6475

Druck: Printy Poland Poligrafia

   Prawa autorskie do znaku graficznego "Pszowik" zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmian tytułu i adiustacji tekstów. Listy do redakcji można wysyłać na adres redakcji lub wrzucać do skrzynki na listy "Pszowika", która jest zawieszona w budynku MOK-u w Pszowie, przy głównym wejściu.

Leszek Marek Piątkowski

Erwin Rajman

Marian E. Hickel

Andrzej Hawel

zmarł w 2019 roku

Tomasz "Lew" Bluszcz

zmarł w 2021 roku

Sie haben einen Adblocker installiert. Diese Web App kann nur mit einem deaktivierten Adblocker korrekt angezeigt und konfiguriert werden.
Druckversion | Sitemap
© Marian Eugen Hickel